payrollprijs.com

Payrollprijs

Welkom op de website met informatie en uitleg over de opbouw en berekening van een payrollprijs in Nederland.

U wilt misschien meer over de ins en outs van een payrollprijs in Nederland weten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u o.a. in het kort aan waar u bij een payrollprijs in Nederland op moet letten (zie ook onderstaande payrollprijschecklist).

Meer informatie over een payrollprijs

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie over payroll voor u en/of uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over een payrollprijs in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en het bijbehorende payrollprijs in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor een payrollprijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll en een administratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers. Met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan!

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen en personeelsverzekeringen meer heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een payrollofferte voor een payrollprijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Opbouw payrollprijs

Payrollbedrijven hanteren drie verschillende soorten payrollprijs opbouwvarianten. De meest gebruikte variant in Nederland is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor)

Bij een payrollprijs is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld.

Is de payrollprijs bij een payrollbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payroll trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat een payrollbedrijf met haar aangeboden payrollprijs circa 20% goedkoper, dan de payrollprijs o.b.v. van bovenstaande transparante payrollberekening is.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollfactor van een payrollbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollbedrijven ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar
“€ 0,10 per uur” kost!

Bij deze payrollprijs uitspraak is het van belang om te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollprijs van dit soort payrollbedrijven hebt betaald!

De payrollprijs is dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrollprijs opbouwvariant die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrollprijs opbouw is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen, vakantiegeld, etc. (zie bovenstaand). De payrollprijs is dan:

3. Kostprijs payrollbedrijf + %

Vraag een payrollofferte voor een payrollprijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrollprijs berekening

Het meest overzichtelijk en transparantst voor u is om altijd een payrollprijs op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem CAO/Wettelijk Minimum Lonen (WML)) te laten berekenen. Dit bruto exclusief uurloon vermenigvuldigt u vervolgens met de aangeboden payrollfactoren van payrollbedrijven. Op deze wijze vergelijkt u te allen tijde namelijk appels met appels. De payrollprijsberekening ziet er dan als volgt uit:

Payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor) x €10 bruto “exclusief uurloon”

Laat u deze payrollprijsberekeningen echter altijd voor al uw verschillende soorten werknemers maken. De payrollprijs voor studenten en/of scholieren moet namelijk lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf zijn. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Bij ons krijgt u altijd een transparante payrollprijs aangeboden. Hierdoor komt u gedurende het jaar
of achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvende payrollofferte of payrolladviesgesprek bij ons aan.

Wat kost payroll in Nederland?

Wat kost payroll in Nederland? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk precies per uur?

De payrollprijs voor een werkgever bij payrollbedrijven is namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf als werkgever ook heeft wanneer u in Nederland werknemers in dienst heeft. O.a. nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, RIE, arbodienst, reserveringen etc.

Echter voor alle werkzaamheden en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s zal een payrollbedrijf u een fee/toeslag (payrollkosten) doorberekenen. Deze vergoeding/fee/toeslag zit in een payrollfactor, ook wel loonsom of omrekeningsfactor genoemd, van een payrollbedrijf versleuteld. Een payrollfactor bestaat uit twee kostensoorten en dus de toeslag/marge voor het payrollbedrijf.

Payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon werknemer:

* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een werknemer, zonder de toeslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Verschillen met eigen payrollkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollprijs (c.q. personeelskosten) zijn. Dat afdrachten door u op verschillende momenten aan diverse instanties dienen te worden betaald. En dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat wij de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw werknemers bij payroll van u overnemen. Bakent u deze risico’s met payroll bij ons wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Tenslotte, ligt onze payrollprijs door schaalvoordelen, hoge automatiseringsgraad, scherpe inkoop en strakke ziektebegeleiding altijd gelijk aan die van eigen verloning. Om dit aan u weer te geven. Zetten wij deze berekening nogmaals voor u hieronder uiteen.

Payrollkosten werkgever t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw payrollkosten bij een payrollbedrijf met uw eigen payrollkosten te vergelijken (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrollprijsberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,88 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,88.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw werknemers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 88%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,88 = € 14,61

2. Zelf verlonen

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrollprijsberekeningen wilt laten maken. Dan doet u, zoals al reeds eerder door ons is vermeld, er verstandig aan dit voor al uw verschillende werknemers te laat doen.

De payrollkosten voor studenten en/of scholieren liggen namelijk, zoals al eerder vermeld, lager dan voor werknemers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,88 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw werknemers op de payroll te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hiernaast genoemde voordelen van payroll.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) Anw-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden werknemers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven werknemers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Vraagt u daarom nu direct een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan.

Over ons

Wij van ‘Payrollprijs’ kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrollconstructie tegen een scherpe payrollprijs aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over wat payroll voor u, uw medewerkers, bedrijf en branche nog meer kan betekenen binnen 24 uur!

Payrollprijs checklist

Om te weten wat u koopt. Volgt hieronder een checklist die u voor uw aangeboden payrollprijs kunt gebruiken:

 • Prijs inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Prijs inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Prijs inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Prijs bij verschillende ziektepercentages?;
 • Prijs inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Prijs inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Prijs inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Prijs inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Prijs inclusief ATV/ADV dagen of worden ze doorberekend?;
 • Prijs inclusief alle feestdagen?;
 • Prijs inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Prijs inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Prijs inclusief seniorendagen?;
 • Prijs voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Prijs en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Prijs en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Prijs toeslag- of overwerkuren?;
 • Prijs bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Prijs bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Prijs reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Prijs voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Prijs verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Prijs inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij een payrollprijs voor uzelf en uw werknemers op moet letten. Heeft u daarom nog meer vragen over een payrollprijs bij payrollbedrijven en wilt u hierover meer weten? Vraagt u dan nu een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn de volgende voordelen van payroll voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland ook doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met payroll uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor een scherpe payrollprijs doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u met payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten met payroll zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vaste payrollprijs per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft met payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons van 'Payrollprijs' o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons van ‘Payrollprijs’ ook alles over een payrollprijs vertellen. Zij hebben namelijk gezamenlijk enkele 10.000den werknemers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollofferte voor een payrollprijs aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier